Posts Tagged ‘ผลิตภัณฑ์’

4 ปีแห่งความภาคภูมิใจของบาธรูมดีไซน์ กับรางวัล DEmark 2011

ล่าสุดบริษัทบาธรูมดีไซน์ไดรับรางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดีจากกรมส่งเสริมการส่งออก DEMark 2011 ผลิตภัณฑ์ของบาธรูมดีไซน์ได้รับรางวัลถึง 7 ตัวด้วยกัน อาทิ I-Tree, Arcadia, Piazza เป็นต้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการตลาด : โทร 02 683 7322 ต่อ 413 อ่านต่อ...

สวทช. พัฒนา’เตาอบไม้’เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สนาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP)

สวทช. จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาประสิทธิภาพเตาอบไม้ให้แก่ บ.อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สนามส่งออก แก้ปัญหาไม้บิดงอ ลดของเสียและตำหนิที่เกิดจากการอบไม้แบบเดิม ช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้พลังงานได้ถึง 20% คิดเป็นเงินกว่า 2 แสนบาทต่อปี อ่านต่อ...

การค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้เอฟทีเอ ในรอบ 9 เดือนมีแนวโน้มดี

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่เจรจาเปิดการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และ อินเดีย ในช่วง 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.) ของปี 2549 มูลค่าการค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นทุกประเทศ โดยไทยได้ดุลการค้ากับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ในขณะที่ขาดดุลการค้าโดยรวมกับประเทศจีน อ่านต่อ...

สวทช. พัฒนา’เตาอบไม้’เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สนาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย(iTAP)

สวทช. จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาประสิทธิภาพเตาอบไม้ให้แก่ บ.อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สนามส่งออก แก้ปัญหาไม้บิดงอ ลดของเสียและตำหนิที่เกิดจากการอบไม้แบบเดิม ช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้พลังงานได้ถึง 20% คิดเป็นเงินกว่า 2 แสนบาทต่อปี อ่านต่อ...

ภาวะความต้องการเนื้อปลาบด(ซูริมิ)ในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อปลาบดหรือซูริมิในประเทศญี่ปุ่น เช่นลูกชิ้นปลา ชิกูวะ คามาโบโกะ กำลังเผชิญกับปัญหาราคาต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุสำคัญหลายประการ 1. แหล่งวัตถุดิบในประเทศน้อยลง โดยเฉพาะปริมาณการจับปลาในเขตฮอกไกโดที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญของญี่ปุ่นลดลง เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนไม่เอื้ออำนวยต่อการทำประมง 2. ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อปลาบดจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น ไทย จีน และอินเดีย เกินกว่าครึ่งของปริมาณการนำเข้า ทั้งหมด อ่านต่อ...

ผลิตภัณฑ์จาก “สับปะรด”

ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าสับปะรดสด ในปี 2009 เป็นปริมาณ 130,016 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9,099 ล้านเยน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 1999 แล้ว มีปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบ 40,000 ตัน (ข้อมูลจาก Ministry of Finance รัฐบาลญี่ปุ่น) ทั้งนี้ สับปะรดสดที่นำเข้า มาจากประเทศฟิลิปปินส์ ร้อยละ 99 ด้านสับปะรดกระป๋องนั้น ญี่ปุ่นนำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุด ประมาณร้อยละ 55 อ่านต่อ...

แนะปลูกเร็วหอมพืชสมุนไพรมากสรรพคุณ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะเกษตรกรปลูก "เร่วหอม" พืชสมุนไพรเศรษฐกิจมากคุณค่า ทั้งสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารได้อีกหลากหลายชนิด โดยนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วยการขยายพันธุ์เร่วที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดยาสมุนไพรและตลาดสินค้าส่งออก อ่านต่อ...
Copyright © 2015 eThaiTrade. All rights reserved.